TÌM KIẾM ĐỐI TÁC LÀM VIỆC LÂU DÀI

Về
giấy chắc chắn

Ningbo sure Paper Co., Ltd. được thành lập vào năm 2011, có nghĩa là chúng tôi đã kinh doanh giấy hơn 10 năm.chúng tôi chủ yếu tham gia vào việc kinh doanh trong và ngoài nước của giấy thực phẩm, giấy tráng, giấy cốc, thẻ ngà, giấy kim loại, giấy dán, vv. Hiện tại, chúng tôi đã thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài với hơn 1.000 công ty in ấn xung quanh thế giới.

tin tức và thông tin